top of page
Halloween 2018.JPG

Smerrig, dat was wel hét Halloweenfeest van 2018. Het vondt plaats in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch.

Zouww leuk zén als ik doar nog es unne keer mocht komuh schminke.... leuk volkske aldoar! Zate wel een poar engerds bij, mar ge kunt ok nie alles hebbe natuurlik. #Smerrig!

bottom of page